top

בדרכן: על נשים ופועלן


בדרכן - על נשים ופועלןרשימת הרצאות "בדרכן: על נשים ופועלן" סדרת ההרצאות "בדרכן: על נשים ופועלן" עוסקת בנשים מרתקות ופורצות דרך. הסדרה המגוונת מזמינה אתכם להאזין
למיטב המרצות והמרצים, אשר ידונו על כל אישה ופועלה.