top

"בדרכן": על נשים וחלומן

סדרת ההרצאות "בדרכן" של התוכנית לתואר שני בלימודי נשים ומגדר היא אחת הסדרות המוצלחות והמאתגרות שאוניברסיטת חיפה ידעה. היא מתקיימת בכל יום רביעי בסמסטר הראשון של שנת הלימודים ונועדה לסטודנטים/ות, לסגל המנהלי והאקדמי של האוניברסיטה ולקהל המשכיל הרחב. בשנת הלימודים תשע"ז תפתח הסדרה החדשה: "בדרכן: על נשים וחלומן". המרצים בסדרה הם מהטובים והמרתקים בארץ והקהל, הממלא את אודיטוריום הכט מפה לפה כל שבוע, הוא מהמשובחים בחיפה. הסדרה מתרכזת בפועלן, עמדתן, גורלן, סיפור חייהן, חלומותיהן, זכויותיהן ומאבקיהן של נשים בארץ ובעולם ומקומן בחברה, בתרבות, בפוליטיקה, בצבא, במשפחה ובמחקר. הסדרה מסתיימת בהצגה או בהקרנה של סרט, בבחינת בונוס למנויי הסדרה.


בדרכן: על נשים וחלומן - רשימת הרצאות