top heb

סדרת ההרצאות "בדרכן"

סדרת ההרצאות "בדרכן" מוצעת זו השנה הרביעית לסטודנטיות ולסטודנטים הלומדים בתוכנית לנשים ומגדר לתארים מתקדמים ולקהל המשכיל והרחב. המרצים בסדרה זו הם מהטובים והמרתקים בארץ.
השנה הסדרה סובבת סביב פועלן, עמדתן, גורלן, סיפור חייהן, חלומותיהן, זכויותיהן ומאבקיהן של נשים בארץ ובעולם ומקומן בתרבות, בחברה, בפוליטיקה, בצבא, במשפחה ובמחקר. 


מבזק הודעות


מבזק הודעות

"בדרכן": על נשים ומלחמתן I הפקולטה למדעי הרוח

"בדרכן": על נשים ומלחמתן I הפקולטה למדעי הרוח I "בדרכן": על נשים ומלחמתן I הפקולטה למדעי הרוח I "בדרכן": על נשים ומלחמתן I הפקולטה למדעי הרוח

בדרכן

"בדרכן: על נשים ומלחמתן" - גם בפייסבוק

בקרו בדף הפייסבוק של התכנית!

FACEBOOK

נשים בעולם הוויזואלי - תקרת הזכוכית - אריאנה מלמד

ביום רביעי, 13.12.2017, תתקיים הרצאתה של העיתונאית והסופרת .אריאנה מלמד
פרטים נוספים בקישור

הסופרת והעיתונאית אריאנה מלמד

"בדרכן": על נשים ומלחמתן I הפקולטה למדעי הרוח

"בדרכן": על נשים ומלחמתן I הפקולטה למדעי הרוח I "בדרכן": על נשים ומלחמתן I הפקולטה למדעי הרוח I "בדרכן": על נשים ומלחמתן I הפקולטה למדעי הרוח

בדרכן

"בדרכן: על נשים ומלחמתן" - גם בפייסבוק

בקרו בדף הפייסבוק של התכנית!

FACEBOOK

נשים בעולם הוויזואלי - תקרת הזכוכית - אריאנה מלמד

ביום רביעי, 13.12.2017, תתקיים הרצאתה של העיתונאית והסופרת .אריאנה מלמד
פרטים נוספים בקישור

הסופרת והעיתונאית אריאנה מלמד

"בדרכן": על נשים ומלחמתן I הפקולטה למדעי הרוח

"בדרכן": על נשים ומלחמתן I הפקולטה למדעי הרוח I "בדרכן": על נשים ומלחמתן I הפקולטה למדעי הרוח I "בדרכן": על נשים ומלחמתן I הפקולטה למדעי הרוח

בדרכן

"בדרכן: על נשים ומלחמתן" - גם בפייסבוק

בקרו בדף הפייסבוק של התכנית!

FACEBOOK

נשים בעולם הוויזואלי - תקרת הזכוכית - אריאנה מלמד

ביום רביעי, 13.12.2017, תתקיים הרצאתה של העיתונאית והסופרת .אריאנה מלמד
פרטים נוספים בקישור

הסופרת והעיתונאית אריאנה מלמד

"בדרכן": על נשים ומלחמתן I הפקולטה למדעי הרוח

"בדרכן": על נשים ומלחמתן I הפקולטה למדעי הרוח I "בדרכן": על נשים ומלחמתן I הפקולטה למדעי הרוח I "בדרכן": על נשים ומלחמתן I הפקולטה למדעי הרוח

בדרכן

"בדרכן: על נשים ומלחמתן" - גם בפייסבוק

בקרו בדף הפייסבוק של התכנית!

FACEBOOK

נשים בעולם הוויזואלי - תקרת הזכוכית - אריאנה מלמד

ביום רביעי, 13.12.2017, תתקיים הרצאתה של העיתונאית והסופרת .אריאנה מלמד
פרטים נוספים בקישור

הסופרת והעיתונאית אריאנה מלמד

"בדרכן": על נשים ומלחמתן I הפקולטה למדעי הרוח

"בדרכן": על נשים ומלחמתן I הפקולטה למדעי הרוח I "בדרכן": על נשים ומלחמתן I הפקולטה למדעי הרוח I "בדרכן": על נשים ומלחמתן I הפקולטה למדעי הרוח

בדרכן

"בדרכן: על נשים ומלחמתן" - גם בפייסבוק

בקרו בדף הפייסבוק של התכנית!

FACEBOOK

נשים בעולם הוויזואלי - תקרת הזכוכית - אריאנה מלמד

ביום רביעי, 13.12.2017, תתקיים הרצאתה של העיתונאית והסופרת .אריאנה מלמד
פרטים נוספים בקישור

הסופרת והעיתונאית אריאנה מלמד

"בדרכן": על נשים ומלחמתן I הפקולטה למדעי הרוח

"בדרכן": על נשים ומלחמתן I הפקולטה למדעי הרוח I "בדרכן": על נשים ומלחמתן I הפקולטה למדעי הרוח I "בדרכן": על נשים ומלחמתן I הפקולטה למדעי הרוח

בדרכן

"בדרכן: על נשים ומלחמתן" - גם בפייסבוק

בקרו בדף הפייסבוק של התכנית!

FACEBOOK

נשים בעולם הוויזואלי - תקרת הזכוכית - אריאנה מלמד

ביום רביעי, 13.12.2017, תתקיים הרצאתה של העיתונאית והסופרת .אריאנה מלמד
פרטים נוספים בקישור

הסופרת והעיתונאית אריאנה מלמד

"בדרכן": על נשים ומלחמתן I הפקולטה למדעי הרוח

"בדרכן": על נשים ומלחמתן I הפקולטה למדעי הרוח I "בדרכן": על נשים ומלחמתן I הפקולטה למדעי הרוח I "בדרכן": על נשים ומלחמתן I הפקולטה למדעי הרוח

בדרכן

"בדרכן: על נשים ומלחמתן" - גם בפייסבוק

בקרו בדף הפייסבוק של התכנית!

FACEBOOK

נשים בעולם הוויזואלי - תקרת הזכוכית - אריאנה מלמד

ביום רביעי, 13.12.2017, תתקיים הרצאתה של העיתונאית והסופרת .אריאנה מלמד
פרטים נוספים בקישור

הסופרת והעיתונאית אריאנה מלמד

"בדרכן": על נשים ומלחמתן I הפקולטה למדעי הרוח

"בדרכן": על נשים ומלחמתן I הפקולטה למדעי הרוח I "בדרכן": על נשים ומלחמתן I הפקולטה למדעי הרוח I "בדרכן": על נשים ומלחמתן I הפקולטה למדעי הרוח

בדרכן

"בדרכן: על נשים ומלחמתן" - גם בפייסבוק

בקרו בדף הפייסבוק של התכנית!

FACEBOOK

נשים בעולם הוויזואלי - תקרת הזכוכית - אריאנה מלמד

ביום רביעי, 13.12.2017, תתקיים הרצאתה של העיתונאית והסופרת .אריאנה מלמד
פרטים נוספים בקישור

הסופרת והעיתונאית אריאנה מלמד