top

סדרת ההרצאות "בדרכן"

סדרת ההרצאות "בדרכן" מוצעת זו השנה הרביעית לסטודנטיות ולסטודנטים הלומדים בתוכנית לנשים ומגדר לתארים מתקדמים ולקהל המשכיל והרחב. המרצים בסדרה זו הם מהטובים והמרתקים בארץ.
השנה הסדרה סובבת סביב פועלן, עמדתן, גורלן, סיפור חייהן, חלומותיהן, זכויותיהן ומאבקיהן של נשים בארץ ובעולם ומקומן בתרבות, בחברה, בפוליטיקה, בצבא, במשפחה ובמחקר. 


אירועים ועדכונים


מוזמנים להיכנס ולהתעדכן בכל מה שקורה באתר לימודי נשים ומגדר : כנסים, ימי עיון, סמינרים, הרצאות ועוד...
 
 

מבזק הודעות


מבזק הודעות

"בדרכן": על נשים ומלחמתן I הפקולטה למדעי הרוח

"בדרכן": על נשים, גברים ותרבות I הפקולטה למדעי הרוח I "בדרכן": על נשים, גברים ותרבות I הפקולטה למדעי הרוח I "בדרכן: על נשים, גברים ותרבות" I הפקולטה למדעי הרוח

בדרכן

"בדרכן: על נשים, גברים ותרבות" - גם בפייסבוק

בקרו בדף הפייסבוק של התכנית!

FACEBOOK

ההרשמה לסדרת ההרצאות "בדרכן" תשע"ט בעיצומה!

ההרשמה לסדרת ההרצאות "בדרכן: על נשים, גברים ותרבות" בעיצומה!
צרו קשר במייל bedarkan@univ.haifa.ac.il

"בדרכן: על נשים, גברים ותרבות" תשע"ט ההרשמה בעיצומה

"בדרכן": על נשים ומלחמתן I הפקולטה למדעי הרוח

"בדרכן": על נשים, גברים ותרבות I הפקולטה למדעי הרוח I "בדרכן": על נשים, גברים ותרבות I הפקולטה למדעי הרוח I "בדרכן: על נשים, גברים ותרבות" I הפקולטה למדעי הרוח

בדרכן

"בדרכן: על נשים, גברים ותרבות" - גם בפייסבוק

בקרו בדף הפייסבוק של התכנית!

FACEBOOK

ההרשמה לסדרת ההרצאות "בדרכן" תשע"ט בעיצומה!

ההרשמה לסדרת ההרצאות "בדרכן: על נשים, גברים ותרבות" בעיצומה!
צרו קשר במייל bedarkan@univ.haifa.ac.il

"בדרכן: על נשים, גברים ותרבות" תשע"ט ההרשמה בעיצומה

"בדרכן": על נשים ומלחמתן I הפקולטה למדעי הרוח

"בדרכן": על נשים, גברים ותרבות I הפקולטה למדעי הרוח I "בדרכן": על נשים, גברים ותרבות I הפקולטה למדעי הרוח I "בדרכן: על נשים, גברים ותרבות" I הפקולטה למדעי הרוח

בדרכן

"בדרכן: על נשים, גברים ותרבות" - גם בפייסבוק

בקרו בדף הפייסבוק של התכנית!

FACEBOOK

ההרשמה לסדרת ההרצאות "בדרכן" תשע"ט בעיצומה!

ההרשמה לסדרת ההרצאות "בדרכן: על נשים, גברים ותרבות" בעיצומה!
צרו קשר במייל bedarkan@univ.haifa.ac.il

"בדרכן: על נשים, גברים ותרבות" תשע"ט ההרשמה בעיצומה

"בדרכן": על נשים ומלחמתן I הפקולטה למדעי הרוח

"בדרכן": על נשים, גברים ותרבות I הפקולטה למדעי הרוח I "בדרכן": על נשים, גברים ותרבות I הפקולטה למדעי הרוח I "בדרכן: על נשים, גברים ותרבות" I הפקולטה למדעי הרוח

בדרכן

"בדרכן: על נשים, גברים ותרבות" - גם בפייסבוק

בקרו בדף הפייסבוק של התכנית!

FACEBOOK

ההרשמה לסדרת ההרצאות "בדרכן" תשע"ט בעיצומה!

ההרשמה לסדרת ההרצאות "בדרכן: על נשים, גברים ותרבות" בעיצומה!
צרו קשר במייל bedarkan@univ.haifa.ac.il

"בדרכן: על נשים, גברים ותרבות" תשע"ט ההרשמה בעיצומה

"בדרכן": על נשים ומלחמתן I הפקולטה למדעי הרוח

"בדרכן": על נשים, גברים ותרבות I הפקולטה למדעי הרוח I "בדרכן": על נשים, גברים ותרבות I הפקולטה למדעי הרוח I "בדרכן: על נשים, גברים ותרבות" I הפקולטה למדעי הרוח

בדרכן

"בדרכן: על נשים, גברים ותרבות" - גם בפייסבוק

בקרו בדף הפייסבוק של התכנית!

FACEBOOK

ההרשמה לסדרת ההרצאות "בדרכן" תשע"ט בעיצומה!

ההרשמה לסדרת ההרצאות "בדרכן: על נשים, גברים ותרבות" בעיצומה!
צרו קשר במייל bedarkan@univ.haifa.ac.il

"בדרכן: על נשים, גברים ותרבות" תשע"ט ההרשמה בעיצומה

"בדרכן": על נשים ומלחמתן I הפקולטה למדעי הרוח

"בדרכן": על נשים, גברים ותרבות I הפקולטה למדעי הרוח I "בדרכן": על נשים, גברים ותרבות I הפקולטה למדעי הרוח I "בדרכן: על נשים, גברים ותרבות" I הפקולטה למדעי הרוח

בדרכן

"בדרכן: על נשים, גברים ותרבות" - גם בפייסבוק

בקרו בדף הפייסבוק של התכנית!

FACEBOOK

ההרשמה לסדרת ההרצאות "בדרכן" תשע"ט בעיצומה!

ההרשמה לסדרת ההרצאות "בדרכן: על נשים, גברים ותרבות" בעיצומה!
צרו קשר במייל bedarkan@univ.haifa.ac.il

"בדרכן: על נשים, גברים ותרבות" תשע"ט ההרשמה בעיצומה

"בדרכן": על נשים ומלחמתן I הפקולטה למדעי הרוח

"בדרכן": על נשים, גברים ותרבות I הפקולטה למדעי הרוח I "בדרכן": על נשים, גברים ותרבות I הפקולטה למדעי הרוח I "בדרכן: על נשים, גברים ותרבות" I הפקולטה למדעי הרוח

בדרכן

"בדרכן: על נשים, גברים ותרבות" - גם בפייסבוק

בקרו בדף הפייסבוק של התכנית!

FACEBOOK

ההרשמה לסדרת ההרצאות "בדרכן" תשע"ט בעיצומה!

ההרשמה לסדרת ההרצאות "בדרכן: על נשים, גברים ותרבות" בעיצומה!
צרו קשר במייל bedarkan@univ.haifa.ac.il

"בדרכן: על נשים, גברים ותרבות" תשע"ט ההרשמה בעיצומה

"בדרכן": על נשים ומלחמתן I הפקולטה למדעי הרוח

"בדרכן": על נשים, גברים ותרבות I הפקולטה למדעי הרוח I "בדרכן": על נשים, גברים ותרבות I הפקולטה למדעי הרוח I "בדרכן: על נשים, גברים ותרבות" I הפקולטה למדעי הרוח

בדרכן

"בדרכן: על נשים, גברים ותרבות" - גם בפייסבוק

בקרו בדף הפייסבוק של התכנית!

FACEBOOK

ההרשמה לסדרת ההרצאות "בדרכן" תשע"ט בעיצומה!

ההרשמה לסדרת ההרצאות "בדרכן: על נשים, גברים ותרבות" בעיצומה!
צרו קשר במייל bedarkan@univ.haifa.ac.il

"בדרכן: על נשים, גברים ותרבות" תשע"ט ההרשמה בעיצומה