top

"בדרכן" - על נשים, גברים ותרבות

בדרכן: על נשים, גברים ותרבותבשנה החמישית של סדרת ההרצאות "בדרכן" אנו מסיטים מעט את מוקד ההרצאות מענייני נשים ומגדר לענייני תרבות בכלל. השנה התכנית מגוונת ואטרקטיבית במיוחד ופונה לכל הקהלים, לנשים ולגברים כאחד. מיטב המרצים יגישו את "מרכולתם" באופן מרתק ומרחיב לב ודעת: מהרצאה על רובוטים שאולי יחליפו אותנו, האדם החושב, דרך מדינאות (בן-גוריון), ועל תולדותיה וייחודה של עירנו חיפה, וגם על ספרות מתח (מפי איש המוסד והסופר מישקה בן-דוד) וכלה בהתנגדות שר החינוך לחלק מתכניה של הספרות ("גדר חיה" ודורית רבניאן). 
בסוף הסידרה נכבד את המנויים במופע מיוחד במינו: עיבוד ספרותי-מוסיקלי רב עצמה ליצירת המופת של בתיה גור, שבה חוקר הבלש מיכאל אוחיון רצח בתזמורת.