top

בדרכן - על נשים ומלחמתן

סדרת ההרצאות "בדרכן" של התכנית לתואר שני בלימודי נשים ומגדר היא אחת הסדרות המרתקות המתקיימות באוניברסיטת חיפה. היא מתקיימת בכל יום רביעי בסמסטר הראשון של שנת הלימודים באודיטוריום מוזיאון הכט, ונועדה לסטודנטים/ות, מרצים ולקהל המעוניין להרחיב את אופקיו. שנת הלימודים תשע"ח תפתח עם סדרת ההרצאות החדשה שלנו בנושא "בדרכן: על נשים ומלחמתן". השנה תתרכז הסדרה במלחמתן, חלומן, כיבושן, גבורתן, סיפורי חייהן, מאבקיהן וזכויותיהן של נשים בארץ ובעולם ומקומן בחברה, בתרבות, בפוליטיקה ובחיי המשפחה. 

         בדרכן: על נשים ומלחמתן